Červenočernobílé zamyšlení nad nacionalismem

čtvrtek 1. prosinec 2016 18:04

... fascinace kombinací červeno-černo-bílé barvy má asi své opodstatnění a také mnohé dokazuje; podívejme se tedy blíže; a v té souvislosti jukneme podobně i na symboliku lebky a hnátů, tedy na vše, co je dnes tak podivně bagatelizováno

***

Opravdu nejsem žádný odborník přes barvy, tím spíš, že například v různých kulturách či jen u různých národů, jsou a mohou tedy vyjadřovat i jiné věci. Mít jiné významy, nebo jsou jinak vnímány, například červená v Číně. Bílá barva může být také barvou nevinnosti, panenské čistoty, nejvyšší dokonalosti. Tuto barvu prý mají rádi lidé otevření, upřímní ale i nekompromisní. Červená je barvou krve. Lidé dávající přednost této barvě, bývají často impulzivní, dokonce až agresivní. Znamená pohyb, energii a životní sílu. Červená barva je extrovertní a stimulující barva. Černa barva, je jednak mystická barva, a vyznavači této barvy se vyznačují citlivostí a tajnůstkařením. Pomáhá nám prý neztratit sebe sama v neklidu světa, učí nás analyzovat vlastní nitro, ale neuzavřít se a zůstat přístupný všem možnostem. A také podřídit se vůdcovství. Pro mne je to ovšem celkem jednoduché, lépe řečeno spíše mnohem prostší, než-li to vypadá. Tedy v souvislostech o které nám jde - červená jako barva krve, agrese, pohybu; bílá jako barva čistoty, dokonalosti, nekompromisnosti; černá pak může znamenat nejen jistý mysticismus, ale třeba i smrt, v jiném významu taky tmu, dobu temna. A kombinaci těchto tří barev, také nelze upřít jistou schopnost fascinace.

A umí-li se to, je stejně fascinující i u uměleckého zpracování; ať už v umění, užitém umění, odívání či jen designu jiného druhu a uplatnění, třeba i v architektuře. Ovšem to lze jednoznačně rozpoznat, že se nejedná o vyjádření něčeho úplně jiného. Tedy spíše jde o symboliku emoční a názorovou. Používání v symbolice společenské, názorové, stranické či podobně, tak jako v našem případě u skupiny produkující "hudbu" - je to pak zcela jednoznačný symbol. Symbol jednoznačnosti, stejně tak jako symbol násilí a nesmlouvavosti; ať už si kdo chce a co chce říká. Ze všeho uvedeného, je to dle mého soudu právě v kombinaci a lebkou s překříženými hnáty, jasný a neoddiskutovatelný důkaz příklonu k nacismu a fašismu, k násilí. Jiný význam to nemá a mít ani nemůže; může to být ovšem jen kalkul, to ano.

Odborníci, by nám asi poskytli i další možná vysvětlení, nebo jiný význam. A mnozí si zde skutečně na odborníky hrají, jiní jimi snad mohou i být. Já si ovšem vystačím s tím co jsem napsal, jen ještě přidám černobíle vidění - tedy jakýsi hraniční, či ohraničující prostor a způsob vnímání. Jsem totiž přesvědčen, že v souvislostech, o kterých hovořím, žádný jiný význam, ani žádný jiný přesah opravdu nemají. Stejně tak lebka s hnáty, může mít více významů - ovšem to vše, a ve všech dalších souvislostech, nelze vykládat jinak, než jak to skutečně je. Vypadá to jako pes, štěká a kňučí to jako pes, dokonce to po dešti smrdí jako pes - je to tedy pes! Jako tato symbolika, jednoznačně odkazující k nacismu, k násilí. Jde tedy o projev vypjatého nacionalismu, preferující nejen černobílé vnímání světa, odůvodňované čistotou krve, a možná i bráněný až do vykrvácení - ovšem především a nejlépe těch druhých. Tedy je to především symbol násilí! Černá barva pak dokazuje mýtickou fascinaci zlem, tmou a temnotou. Nic jiného to v těchto souvislostech neznamená. Znamenat nemůže! Je to prosté, jako ti protagonisté sami.

***

Společné je to nejen symbolům a barvám Hitlerovského Německa, NSDAP - tedy Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), ale také názorům fašistů; u nás například Dělnické straně a jiným podobným hnutím. Doporučuji si přečíst informace pod zvýrazněnými a tedy aktivními odkazy, stačí ne ně kliknout. Tato kombinace barev je evidentně přitahuje a fascinuje, právě pro vše výše zmíněné. Veškeré snahy o odvedení pozornosti, hloupým omlouváním, spíše jen vymlouváním a odváděním pozornosti od naprosto evidentního významu, třeba tím, že přeci i piráti používali lebku s hnáty jako symbol, jako varování a pod. Jen prázdné řeči, malicherné výmluvy o délce a tvaru kostí a tak podobně, stejně jako veškeré vysvětlování v dalších jiných souvislostech; to vše jsou jen velmi typické, prázdné, zavádějící a bagatelizující řeči, rozmělňování faktů, vše při vědomí toho, že prostě je to jasná symbolika jak smrti, tak násilí, spolu s černobílým vnímáním světa, názorů a věcí; tedy i jednoduchosti a všeho, co s tím nejen v názorové rovině, nutně souvisí. A tito lidé mají ještě tu drzost, obviňovat z toho druhé. Jak to lze slušně nazvat? Já to nevím a neumím.

Všichni ti co se snaží ulhat tuto jednoduchou a jako facka jasnou pravdu, se jen sami zesměšňují a také zařazují! Kombinace všech těchto symbolů a barev, vyznívá zcela jasně. Mějte to na paměti, pomůže vám to totiž i v jiných věcech, jak správně vidět a chápat, co tito jedinci dělají, co píší, o co jim jde; nejen to co někteří, jako třeba Ortel, zpívají. A prostoduchost, je to nejmenší zlo, i když z té plyne zcela logicky vše ostatní. Nesmiřitelnost, násilí, umlčování odpůrců, boj a teror, a nakonec třeba i války, koncentráky a podobné svinstvo. K tomu jedinému to totiž všechno směřuje, neučiní-li se tomu všemu včas přítrž, a to zákonným způsobem. Podívejte se ale, co dělají a řeší zákonodárci. A ne ti evropští, ale ti naši.

***

A pokud vím, propagace nacismu, fašismu, stejně tak jako komunismu, tedy také třídní, rasové či náboženské nesnášenlivosti, je nejen v České republice stále trestná; a všichni, co neztratili paměť nebo soudnost, chápou také proč. A ohánějí-li se tito lidé například vzděláním, bez respektu a pochopení co dalšího tvoří lidskou bytost, ohánějí-li se strachem z jinakosti, popírající první věc, čím člověk je, tedy že je lidskou bytostí, se stejnými a nezadatelnými právy a samozřejmě i povinnostmi, tedy i respektem k těm nezadatelným právům, je jim takové vzdělání k ničemu. Jsou jen produktem sebestředné a do sebe zahleděné, a tedy dle sebe nadřazené společnosti. A to už tu bylo.

A kam nakonec vede nacionalismus a podobné zvrhlé ideologie, víme všichni. Jak by pak mohl být odpor proti takové tuposti, o jaké je výše řeč, a směřující k potlačování rovnoprávnosti, solidarity, humanismu, něčím špatným? Z hlediska vyššího principu mravního ... pamatujete si ještě?

 

***

-ká-

Karel Ábelovský

Karel Ábelovský

Karel Ábelovský

Společenské jevy, politika.

Jsem kdo jsem.

REPUTACE AUTORA:
7,04

Tipy autora